Tawaran: 1 ekar RM3 juta. Perlu 4 ekar ke atas.

TAMAT.