Kemala. Qasidah Pelangi Dinihari. Kuala Lumpur: Esastera Enterprise, 2018.

TAMAT.