Puzi Hadi & Irwan Abu Bakar. Deklamasi Puisi. Kuala Lumpur; eSastera Enterprise, 2016.

Bilangan halaman: 42. Warna-warni.

KANDUNGAN. Kumpulan hasil tulisan Puzi Hadi dan Irwan Abu Bakar tentang teknik deklamasi puisi sama ada untuk persembahan biasa mahupun sayembara.

KEMBALI KE:

Irwan Abu Bakar . Puzi Hadi .

TAMAT.