Ahkarim. Tanika. Sintok: Universiti Utara Malaysia, 2016.

Genre: Kumpulan cerpen. Bilangan halaman: 190.

KANDUNGAN. 13 buah cerpen menarik garapan SAS Ahkarim.

Harga: RM30 (termasuk kos pos).

KEMBALI KE:

Ahkarim.

TAMAT.