xxxxx

BUKU UNTUK DIJUAL

Grafiti Hati.

Peneroka Malam.

TAMAT.